Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Koklikoo. De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Koklikoo.

Koklikoo
BE 0808.517.962
Ieperstraat 7
8980 Zonnebeke
België

T. +32(0)51 72 74 13
E. info@koklikoo.com

 

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

 

Afstand van aansprakelijkheid

Inhoud van de site

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die Koklikoo levert om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. Koklikoo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. Koklikoo behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Koklikoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

Beschikbaarheid van de site

Koklikoo garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Koklikoo biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Koklikoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Koklikoo en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto’s, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Koklikoo mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent. Enkel de foto’s in de rubriek “pers” zijn vrij toegankelijk voor louter journalistieke doeleinden.

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door Koklikoo. De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Koklikoo betekent niet dat Koklikoo toezicht uitoefent op deze sites, noch dat Koklikoo aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Koklikoo valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.